Canlyniadau

Chwiliad newydd.
 
agreement
  1. contract n.m. (contractau)
  2. cydseiniad n.m. (cydseiniadau)
  3. cydsyniad n.m. (cydsyniadau)
  4. cytundeb n.m. (cytundebau)Wedi methu â chael hyd i air? Hoffech chi awgrymu rhywbeth? Hoffem glywed oddi wrthych ...

Eich enw:
Cwmni:
Cyfeiriad e-bost:
Awgrymiadau neu sylwadau:

 

 

Knowledge Exploitiation Fund - Cronfa Datblygu Gwybodaeth Interreg IIIA Eurpoean Social Fund - Cronfa Gymdeithasol Ewrop