Canlyniadau

Chwiliad newydd.
 
cydsyniad
  1. consent n.m. (cydsyniadau)
  2. assent n.m. (cydsyniadau)
  3. agreement n.m. (cydsyniadau)Wedi methu â chael hyd i air? Hoffech chi awgrymu rhywbeth? Hoffem glywed oddi wrthych ...

Eich enw:
Cwmni:
Cyfeiriad e-bost:
Awgrymiadau neu sylwadau:

 

 

Knowledge Exploitiation Fund - Cronfa Datblygu Gwybodaeth Interreg IIIA Eurpoean Social Fund - Cronfa Gymdeithasol Ewrop