Canlyniadau

Chwiliad newydd.
 
cytundeb
  1. contract n.m. (cytundebau)
  2. agreement n.m. (cytundebau)
  3. convention n.m. (cytundebau)
  4. compact n.m. (cytundebau)
  5. pact n.m. (cytundebau)
  6. treaty n.m. (cytundebau)Wedi methu â chael hyd i air? Hoffech chi awgrymu rhywbeth? Hoffem glywed oddi wrthych ...

Eich enw:
Cwmni:
Cyfeiriad e-bost:
Awgrymiadau neu sylwadau:

 

 

Knowledge Exploitiation Fund - Cronfa Datblygu Gwybodaeth Interreg IIIA Eurpoean Social Fund - Cronfa Gymdeithasol Ewrop