University of Wales, Lampeter - link to home page

Ydych chi’n siarad Cymraeg yn rhugl ond yn petruso wrth ei hysgrifennu?

A hoffech chi ysgrifennu yn
Gymraeg yn gywir a heb wall?

Dyma’ch cyfle i ddysgu a magu hyder –
YN RHAD AC AM DDIM!

Does dim rhaid dod i ddosbarth
– dysgwch ar-lein,
pryd bynnag a ble bynnag y mynnoch!

Cofrestrwch a dechreuwch ddilyn cwrs YMA

Myfyrwyr Cyfredol: mynd at fodiwlau arlein

dysgwch ble bynnag y mynnoch

Mae Adran y Gymraeg hefyd yn cynnig cyrsiau gradd llawn ar-lein. Dilynwch BA Cymraeg neu BA Astudiaethau Cymraeg ac ymunwch gyda’n graddedigion ar-lein llwyddiannus.

No time to learn Welsh?
Can’t come to class?

Then try an on-line course –
FOR FREE.

Learn whenever and wherever
you choose...at no expense

Register anytime and start learning HERE

Current Students: to online modules

learn at your leisure

The Welsh Department also offers full degree courses on-line. Study for a BA in Welsh or Welsh Studies and join our successful on-line graduates.