Ffurflen Gofrestru

Bydd angen i chi lofnodi’r ffurflen gofrestru, felly argraffwch gopi ac wedi i chi ei chwblhau ei phostio at:

Linda Jones,
Adran y Gymraeg,
Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion,
SA28 7ED.

Wedi derbyn eich ffurflen byddwn yn anfon cyfrinair personol atoch
er mwyn i chi gael defnyddio’r adnoddau ar-lein.