Y fannod

Bannod bendant yn unig a geir yn y Gymraeg, sef yr, y, 'r. Gall enw, sut bynnag, sefyll ar ei ben ei hun yn llwyr, heb y fannod yn rhagflaenu:

bachgen a boy
merch a girl
cyfaill a friend
cath a cat
haf a summer

 

yr a ddewisir:

(i) o flaen llafariad

yr afal
the apple
yr ochr
the side
yr eryr
the eagle
yr amser
the time
yr ŷd
the corn
yr uned
the unit

 

(ii) o flaen deusain, ac eithrio pan yw elfen gyntaf y ddeusain honno yn w gytsain (elfen lafarog yw'r w yn wythnos, wyn etc.)

yr aur
the gold
yr wythnos
the week
yr iaith
the language
yr wyn
the lambs
yr iâ
the ice
yr oerni
the cold
yr awr
the hour
yr eira
the snow

(iii) o flaen h

yr haf
the summer
yr hydref
the autumn
yr helynt
the bother
yr hwrdd
the ram
yr haul
the sun
yr hwyaden
the duck

(iv) rhwng gair sy'n gorffen � chytsain a gair sy'n dechrau � llafariad neu ddeusain (ac eithrio gair sy'n dechrau ag w gytsain)

dyfodol yr iaith
the future of the language
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
The Welsh Language Society
diwedd yr wythnos
the end of the week
cabinet yr wrthblaid
the shadow cabinet
troed yr ebol
the colt’s foot

 

y a ddewisir:

(i) o flaen cytseiniaid (ac eithrio h )

y dyn
the man
y chwaer
the sister
y lle
the place
y bwced
the bucket
y rhaw
the spade
y tŷ
the house
y cathod
the cats

(ii) o flaen wgytsain )

y wal
the wall
y wlad
the country
y wraig
the wife
y wawr
the dawn
y wyrth
the miracle
y weledigaeth
the vision

iii) rhwng dwy gytsain neu rhwng cytsain ac wgytsain )

ger y dref
near the town
yn y wlad
in the country
dan y bwrdd
under the table
oddi wrth y plant
from the children
dros y glwyd
over the gate

 

'ra ddewisir yn dilyn llafariad neu ddeusain

i'r llyfrgell
to the library
o'r tŷ
from the house
drysau'r car
the doors of the car
mae'r dynion…
the men are…
ffenestri'r capel
the windows of the chapel

Enghreifftiau:

Mae’r plant yn chwarae
The children are playing
Dacw’r afon
There’s the river
Neidiodd dros y wal
He jumped over the wall
Crochaf yr afon, lleiaf y pysgod
The louder the river, the fewer the fish