The preposition 'gan'

Some prepositions decline to denote person and number. 'Gan' is one of them. Here are the declined forms of 'gan':

gennyf i gennym ni
gennyt ti gennych chi
ganddo fe ganddyn nhw
ganddi hi  

 

In some dialects of North Wales you will hear:

gen i gynnon ni
gen ti gynnoch chi
ganddo fe gynnyn nhw
ganddi hi  

 

The different meanings of 'gan''

Most prepositions have more than one meaning. Here are some of the most common meanings of 'gan':

Mae car newydd ganddi hi
She has a new car

1. To denote possession

Cyfieithwyd y Beibl gan William Morgan The Bible was translated by William Morgan

3. A preposition corresponding to 'while, as' in English. It is used to refer to something which is happening at the same time as someone else.

Aeth e, gan feddwl dychwelyd nes ymlaen He went, thinking about returning later on

4. 'Gan' is used in some expressions in North Wales.

Beth sydd orau ganddo fe? What does he prefer?
Mae'n edifar ganddi hi She regrets
Mae'n flin gen i I'm sorry
'waeth gen i I don't mind
Mae'n well gen i I prefer
Mae'n dda gen i I'm glad/I'm pleased

5. To describe illness.

mae cur pen gen i I have a headache
Mae pigyn clust ganddo fe He has earache
mae cefn tost ganddi hi She has a bad back/sore back

6. Gan can mean 'because, since':

Awn ni i'r traeth gan fod y tywydd yn braf We will go to the beach since the weather is fine

7. Gan can also mean 'from'

Cafodd e gar newydd gan ei dad He got a new car from his dad

 

Some sayings containing the preposition 'gan'

gan amlaf usually
gan bwyll carefully; watch it!
gan hynny because of that
gan mwyaf on the whole