Geiriadur

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search Term Translate from
Nature of terms to search: Term entered is:
   

Search Results

 
side 1. tu n.m. ymyl n.m.f. (ymylau/ymylon) ystlys n.f. (ystlysau) erchwyn n.m.f. (erchwynion/erchwynnau) ochr n.f. (ochrau) parwyden n.f. (parwydennau) parwydydd n. plaid n.f. (pleidiau) plegid n.m.Interreg IIIAKnowledge Exploitiation Fund - Cronfa Datblygu GwybodaethEurpoean Social Fund - Cronfa Gymdeithasol Ewrop