Geiriadur

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search Term Translate from
Nature of terms to search: Term entered is:
   

Search Results

 
ymyl 1. edge n.m.f. (ymylau/ymylon) arris n.m.f. (ymylon) border n.m.f. (ymylau/ymylon) brim n.m.f. (ymylon) margin n.m.f. (ymylau/ymylon) brink n.m.f. (ymylon) brim n.m.f. (ymylau/ymylon) edge n.m.f. (ymylon) brink n.m.f. (ymylau/ymylon) fringe n.m.f. (ymylon) rim n.m.f. (ymylau/ymylon) verge n.m.f. (ymylon) side n.m.f. (ymylau/ymylon) verge (=of road) n. (ymylon)
ymyl (snooker) 2. cushion n.m.f. (ymylon)Interreg IIIAKnowledge Exploitiation Fund - Cronfa Datblygu GwybodaethEurpoean Social Fund - Cronfa Gymdeithasol Ewrop